Σύμβουλοι επιχειρήσεωνIDEA CONSULTING ΕΕ ΕΣΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
IDEA CONSULTING ΕΕ σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων. Αναπτυξιακός νόμος 4399 117 22-6-16 – υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
2103459697
ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 28Α
ΑΘΗΝΑ
11854
ΑΤΤΙΚΗΣ
https://www.espatzis.gr