Μαρκετινγκ Περιεχομένου Ιστοσελίδας – Content Marketing

Μαρκετινγκ Περιεχομένου

Το Μάρκετινγκ περιεχομένου βοηθά την ιστοσελίδα σας να αποκτήσει μεγάλη ορμή και επισκεψιμότητα. Το βελτιωμένο περιεχόμενο (Content) προσφέρει ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες αύξησης επισκεψιμότητας στο web site σας.

Συγγραφή περιεχομένου

Η διαδικασία συγγραφής περιεχομένου για την ιστοσελίδα σας είναι ένα από τα κρισιμότερα σημεία της επιτυχίας της. Αυτό ισχύει διότι οι μηχανές αναζήτησης θέλουν να προσφέρουν την ορθότερη και συγχρόνως περισσότερο ολοκληρωμένη απάντηση στα αποτελέσματα αναζήτησης των χρηστών τους. Ξεχάστε οιπόν την αντιγραφή περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής από οποιαδήποτε πηγή.

Οι μηχανές αναζήτησης και κυρίως η Google δεν μπορούν να ξεγελαστούν σε περίπτωση που αντιγράψετε ένα μέρος των κειμένων σας από άλλες ιστοσελίδες, ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Προσπαθήστε το περιεχόμενο να είναι μοναδικό και ολοκληρωμένο. Μόνο τότε θα κερδίσετε τον χαρακτηρισμό της αξιοπιστίας από τις μηχανές αναζήτησης.

Δημοσίευση περιεχομένου

Δημοσίευση νέου περιεχομένου στην ιστοσελίδα σας πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο όρος τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να ερμηνευθεί από τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ακολουθείστε τη συνταγή όσο περισσότερο και ποιοτικότερο τόσο καλύτερα, παράλληλα με ένα εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα νέων δημοσιεύσεων.

Καταλαβαίνουμε πως για μια μικρού μεγέθους επιχείρηση δεν υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής δημοσίευσης νέων πληροφοριών λόγω του περιορισμένου χρόνου. Παρόλα αυτά εάν αποφασίσετε πως θέλετε να εμπλουτίσετε το web site σας με νέες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 1 με 2 ώρες την εβδομάδα για τη δουλεία αυτή.

Τι συμβαίνει από την πλευρά των μηχανών αναζήτησης;

Σε περίπτωση που είστε αποφασισμένος ώστε να ενημερώνετε τακτικά την ιστοσελίδα σας με νέες πληροφορίες θα ανταμειφθείτε από τις μηχανές αναζήτησης. Η ανταμοιβή σας θα είναι η αύξηση επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας.

Marketing

Πώς όμως κάνετε Marketing όλου αυτού του νέου περιεχομένου; Το Marketing γίνεται με βασικό πυλώνα την ιστοσελίδα σας σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Τα κανάλια επικοινωνίας αυτά είναι:

  • Οι αναζητήσεις στις μεγαλύτερες μηχανές όπως Google Bing και Yandex
  • Ο διαμοιρασμός του περιεχομένου στα social Media
  • Ο διαμοιρασμός περιεχομένου σε δημοσιογραφικά Web Site ή Blog του κλάδου σας
  • Ο διαμοιρασμός τους μέσω newsletter ή email
  • Λοιπά κανάλια Internet

Στόχος Content Marketing

  • Βελτίωση εταιρικής ταυτότητας
  • Αύξηση αφοσίωσης κοινού
  • Επέκταση πελατειακής βάσης
  • Βελτίωση αλληλεπίδρασης κοινού – στόχου
  • Μετατροπή υποψήφιων αγοραστών σε πελάτες

Βελτίωση ιστοσελίδας που παει αργά

Στρατηγική Content Marketing

Η στρατηγική content marketing πρέπει να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί σωστά. Με τον όρο στρατηγική περιεχομένου αναφερόμαστε στη διαχείριση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων που ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα σας. Όλο εκείνο το παζλ περιεχομένου που παρουσιάζει στο ακροατήριό σας ποιοι είστε σαν επιχείρηση και πως ηγείστε του κλάδου σας.

Σχεδιασμός και εκτέλεση στρατηγικής content Marketing

Θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα και να τα επαναλαμβάνετε συνεχώς.

1.Ορισμός σημείου αναφοράς

Πρέπει να ορίσετε το σημείο που βρίσκεστε

2.Που θέλουμε να πάμε

Πρέπει να ορίσετε στόχους και σκοπούς

3. Πως να πάμε

Πρέπει να ορίσετε το τι θα κάνετε για να πιάσετε τους στόχους σας, δηλαδή τον δρόμο που θα ακολουθήσετε.

4. Αξιολόγηση

Αξιολογείστε τι κάνατε σωστά, τι κάνατε λάθος, τι σηκώνει βελτίωση.

5. Αναπροσαρμογή – Βελτίωση – επανεκτέλεση στρατηγικής (από το βήμα 1 – 5 έως την τελική επίτευξη του στόχου)

Τα παραπάνω βήματα αναφέρονται επιγραμματικά αλλά αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι όλης της προσπάθειας. Συνεχίστε να εκτελείτε τα βήματα 1-5 και θα τα καταφέρετε.

 

προσφορά κατασκευής ιστοσελίδας

 

Scroll to Top